giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hội Đồng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hội thảo đầu chuồng “Mô hình duy trì và phát triển giống bò vàng địa phương (bò H’Mông) tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn"
Trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng tiến bộ KHCN phát triển giống bò vàng địa phương (bò H’mông) tại huyện Kỳ Sơn” do Trung tâm Ứng dụng TB KHCN Nghệ An chủ trì thực hiện, kỹ sư Đặng Văn Quát làm chủ nhiệm, hội thảo đầu chuồng “Mô hình duy trì và phát triển giống bò vàng địa phương (Bò H’Mông) tại xã Mường Lống” đã được tổ chức vào ngày 7/5/2013 tại UBND xã Mường Lống