giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hội Đồng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Giáo dục (25/03/2015 08:52 AM)

TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

Đảm nhiệm

1

Ô.Lê Tiến Hưng

Giám đốc Sở GD&ĐT

Chủ tịch hội đồng

2

B.Bùi Thi Thu Phương

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch hội đồng

3

Ô.Đậu Văn Đình

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch hội đồng

4

Ô.Nguyễn Đình Anh

Q.TP GDCN

Uỷ viên thường trực

5

Ô.Hoàng Đức Lục

TP Trung học Phổ thông

Uỷ viên

6

Ô.Thái Huy Vinh

TP Tiểu Học

Uỷ viên

7

B.Phạm Thị Phương

TP Mầm Non

Uỷ viên

8

Ô.Nguyễn Văn Trác

TP GDTX

Uỷ viên

9

Ô.Phan Xuân Đạm

Hiệu Trưởng Trường CĐSP

Uỷ viên

10

Ô.Nguyên Trọng Tài

Hiệu Trưởng Trường CĐYT

Uỷ viên

11

Ô.Lê Tài Hoè

Hiệu Trưởng Trường Trung Học VH-NT

Uỷ viên

12

Ô.Phạm Ngọc Đỉnh

Hiệu Trưởng Trường Trung Học KT-KT

Uỷ viên

13

Ô.Hồ Phi Hùng

TP GĐ&ĐT Quuỳnh Lưu

Uỷ viên

14

Ô.Nguyễn Minh Châu

TP GĐ&ĐT Vinh

Uỷ viên

15

B.Đinh Lệ Thanh

Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

Uỷ viên

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: