giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hội Đồng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Y tế (25/03/2015 08:50 AM)

TT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

Đảm nhiệm

1

B.Nguyễn Thị Phúc

BS.CKII-Giám đốc Sở Y Tế

 

2

Ô.Cao Xuân Nghiêm

BS.CKII- Phó Giám đốc Sở Y Tế

 

3

Ô. Phạm Văn Thanh

BS.CKI - Phó Giám Đốc Sở Y tế

 

4

Ô.Hoàng Văn Hảo

DS.CKI - Phó Giám Đốc Sở Y tế

 

5

Ô.Hoàng Văn Tý

BS.CKI - TP Nghiệp Vụ Y-Sở Y tế

 

6

Ô.Trịnh Nhuận

DS.CKI- TP.Quản lý Dược - Sở Y tế

 

7

Ô.Nguyễn Danh Linh

BS.CKII Phó GĐ B/v Đa khoa Tỉnh

 

8

Ô.Nguyễn Xuân Sáu

Thạc sỹ Y-Phó GĐ B/v Đa khoa Tỉnh

 

9

Ô.Nguuyễn Hoàng Cát

BS.CKI - TK xét nghiệm.B/v Đa khoa tỉnh

 

10

Ô.Nguyễn Đình Hợi

BS.CKII- Phòng KHTH.B/v Đa khoa Tỉnh

 

11

Ô.Lê Thanh Hà

BS.CKI- Giám Đốc TTYT Dự phòng Tỉnh

 

12

Ô.Nguyễn Trọng Tài

BS.CKIIHiệu trưởng trường cao đẳng Y Tế

 

13

Ô.Dương Công Hoạt

 

BS.CKII- Giám đốc Bệnh viện Nhi

 

14

B.Nguyễn Thị Minh Phượng

BS.CKII- Phó Giám đốc Bênh viện Nhi

 

15

Bà Thái Thị Xuân

Thạc sỹ Y - Giám đốc Bệnh viện YHCT Tỉnh

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: