giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hội Đồng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Danh sách thành viên hội đồng KH&CN Công an tỉnh Nghệ An (25/03/2015 09:00 AM)
Danh sách thành viên hội đồng KH&CN Công an tỉnh Nghệ An
Theo quyết định sô 3116/QĐ ngày 20/11/2006 của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
 
1. Đ/c Đại tá, Cử nhân Luật Võ Trọng Thanh - Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng
2. Đ/c Đại tá, Cử nhân Luật Nguyễn Xuân Lâm - P. Giám đốc - Phó Chủ tịch Hội đồng
3. Đ/c Thượng tá, Cử nhân Luật Nguyễn Tiến Dần - Chánh Văn phòng - Thư ký Hội đồng
4. Đ/c Đại tá, Cử nhân Luật Trần Danh Phiêng - P. Giám đốc - Uỷ viên
5. Đ/c Đại tá, Cử nhân Luật Lữ Văn Tường - P. Giám đốc - Uỷ viên
6. Đ/c Thượng tá, Tiến sỹ Luật Nguyễn Hữu Cầu - P. Giám đốc - Uỷ viên
7. Đ/c Thượng tá, Cử nhân Luật Lưu Công Vinh - Trưởng phòng PA38  - Uỷ viên
8. Đ/c Thượng tá, Cử nhân Luật Bùi Ngân - Trưởng phòng PA25 - Uỷ viên
9. Đ/c Thượng tá, Cử nhân Luật Nguyễn Viết Hoà - Trưởng phòng PC14 - Uỷ viên
10. Đ/c Thượng tá, Tiến sỹ Sinh học Đặng Trọng Lư - P. Trưởng phòng PC21- Uỷ viên
11. Đ/c Trung tá, Thạc sỹ Luật Nguyễn Đức Long - P. Trưởng phòng PC16 - Uỷ viên
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: