giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hội Đồng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể để phát triển kinh tế - xã hội ở miền Tây Nghệ An hiện nay” (03/10/2019 10:36 AM)

Sáng ngày 1/10, tại Văn phòng sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể để phát triển kinh tế - xã hội ở miền Tây Nghệ An hiện nay" do Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hồng làm chủ nhiệm, Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn làm chủ trì, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì buổi nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo quá trình thực hiện đề tài của nhóm thực hiện. Với đối tượng nghiên cứu là các di sản văn hóa vật thể bao gồm các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ học, danh thắng di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia tại các huyện miền Tây Nghệ An, đề tài đã khảo sát, nghiên cứu, nhận diện một cách đầy đủ các di sản văn hóa vật thể ở miền Tây Nghệ An trên tất cả các loại hình di sản văn hóa vật thể theo luật di sản văn hóa hiện nay cùng kết hợp tổng thể các phương pháp tiếp cận cả về lý thuyết lẫn thực tiễn để đề xuất chiến lược và hệ thống giải pháp khả thi trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể trong phát triển kinh tế xã hội ở miền Tây Nghệ An.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc sở Văn hóa đánh giá nhận xét đề tài

Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày báo cáo, Hội đồng phản biện đã đánh giá cao về hiệu quả của đề tài, kết quả nghiên cứu dễ áp dụng trong thực tế đặc biệt là bảo tồn pháp huy di sản văn hóa vật thể nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong vùng với số liệu thu thập phong phú và chính xác.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng có một số ý kiến cần bổ sung, sửa đổi cho đề tài như: Phần đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy cần viết lại đầy đủ hơn, bổ sung thêm các nhóm giải pháp; Xem xét để bổ sung thêm một số địa danh; Cần làm rõ hơn việc xây dựng, quản lý các mô hình đề xuất để đảm bảo tính khả thi, phát triển bền vững, tạo ra sự lan tỏa trong vùng…

Đề tài được thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Khá./.

Thúy Vinh


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: