Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/CV-BBTCTTTD 20/01/2014 Tham mưu đề xuất kế hoạch tuyên truyền 2014 trên cổng thông tin điện tử
05/2015/QĐ-UBND 20/01/2016 Quyết định về việc ban hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
110 - KH/TU 02/01/2014 Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014) và mừng Xuân Giáp Ngọ
123 10/09/2019 dgds
138/2019/BC-CTTĐT 10/09/2019 Báo cáo quý III về mức độ cntt
14/2016/QĐ-UBND 02/02/2016 Quyết định về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14/2016/QĐ-UBND 02/02/2016 về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16/2013/TT-BKHCN 30/07/2013 Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2013 ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia”
20/2013/NĐ-CP 26/02/2013 Nghị định Số: 20/2013/NĐ-CP, ngày 26 tháng 02 năm 2013quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
2580/QĐ-UBND 06/06/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học CÔng nghệ tỉnh Nghệ An
26/TT-BKHCN 26/11/2015 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Khoa học và công nghệ áp dụng đối với sở Khoa học và Công nghệ
2745/QD-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì và thuyết minh đề tài: "Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối bằng huyết tương giàu tiểu cầu phối hợp với ghép tế bào gốc t
34/2019-QĐ-UBND 10/09/2019 bãi bỏ quyết đinh 75/2019 QĐ-UBND
3914/QĐ-UBND 01/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện cá nhân và thuyết minh đề tài khoa học công nghệ "Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An và
3914/QĐ-UBND 01/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện cá nhân và thuyết minh đề tài khoa học công nghệ "Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An và
3935/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định về việc phê duyệt "Ứng dụng công nghệ sản xuất chả mực chất lượng cao đảm bảo an toàn thực phẩm tại Nghệ AN"
4009/QĐ-BKHCN 31/12/2015 Công bố tiêu chuẩn quốc gia
4077/QĐ-BKHCN 26/12/2013 Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
44/2016/QĐ-UBND 11/06/2016 Quyết định về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm , hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
49-2013-QD-UBND 03/09/2013 Ban hành Quy định quản lý Đề tài, Dự án KHCN cấp tỉnh
<<   <  1  2  3  4  >  >>