thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng
Cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ 3) Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học và công nghệ
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Sơ tuyển chất lượng quốc gia Hoạt động khoa học và công nghệ
Quy trình xét thưởng công trình sáng tạo khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục: Quy trình xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh Hoạt động khoa học và công nghệ
Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện tử Thủ Tục Hành Chính
Hỗ trợ tham gia chợ công nghệ - thiết bị vùng, quốc gia, quốc tế và Sàn giao dịch công nghệ Nghệ An Hoạt động khoa học và công nghệ
Hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ Hoạt động khoa học và công nghệ
Hỗ trợ chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, giải pháp hữu ích, đăng ký mã số, mã vạch Hoạt động khoa học và công nghệ
Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp một trong các tiêu chuẩn ISO 90012008, ISO 14.000, ISO 22.000, GlobalGap, HACCP.TQM, GMP Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Thủ Tục Hành Chính
Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép hoạt động thiết bị X-quang y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cấp gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân