thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép hoạt động thiết bị X-quang y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cấp gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cấp Thông báo kết quả thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc gia Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Hỗ trợ kinh phí đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH-CN Hoạt động khoa học và công nghệ
Quy trình xét thưởng công trình sáng tạo khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN Hoạt động khoa học và công nghệ
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục Đăng ký làm chủ trì và chủ nhiệm thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Đề tài, dự án KHCN) Hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN tỉnh Nghệ An Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN tỉnh Nghệ An Hoạt động khoa học và công nghệ